Dębowiec


Warsztat samochodowy w Dębowcu
Trzecie zlecenie u tego samego klienta.
Satysfakcja, dowarto??ciowanie, zmotywowanie - to do??�? nieudolna próba opisania uczu�?, jakie si�? czuje przy takiej okazji :)
Kolejne pomieszczenie warsztatowe tego samego Inwestora.
Klient mia?? szans�? zaobserwowa�? efekt zastosowania ocieplenia piank�?.
W lecie, kiedy temperatura przy upa??ach potrafi??a osi�?gn�?�? 52 stopnie Celsjusza w powietrzu, w ??rodku gara??u "ocieplonego" piank�?, wynosi??a 25 stopni (gara?? w pe??nym s??o??cu). Do pozosta??ych gara??y po prostu nie da??o si�? wtedy wej??�?.
Z kolei w zimie, pomieszczenia warsztatowe ocieplone piank�? du??o ??atwiej, szybciej i oczywi??cie taniej by??o dogrza�? ni?? pozosta??e, jeszcze nie ocieplone.
Po takich do??wiadczeniach trudno si�? dziwi�?, ??e klient przy kolejnym warsztacie ponownie zdecydowa?? si�? na piank�? poliuretanow�?, ale to, co cieszy najbardziej, to to, ??e ponownie zdecydowa?? si�? na nasz�? firm�? :)
Oto par�? fotek z naj??wie??ej ocieplonego warsztatu:

Galeria:

Tagi: Pianka PUR izolacje natryskowe docieplenie
Polityka Cookies  | Copyright © 2012 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.    
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła